Poznaj BPNT

O nas

Bałtycki Port Nowych Technologii to projekt Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., który powstał w roku 2012 na obszarze byłej Stoczni Gdynia. Myślą przewodnią jego utworzenia było wsparcie przemysłu stoczniowego i morskiego poprzez rewitalizację terenów stoczniowych, przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz modernizację i komercjalizację powierzchni biurowych wraz z salami konferencyjnymi.

Przemysł, nauka, biznes to główne założenia Bałtyckiego Portu Nowych Technologii. Budynki tworzą komfortową przestrzeń dla małych, średnich i dużych firm.

Swoją działalność prowadzą tu firmy z branży stoczniowej, offshore, logistyki i spedycji morskiej. Do dyspozycji firm kooperujących na terenie obiektu, jak również dla firm zewnętrznych, jest odpowiednio wyposażone Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe. W budynku Akwarium znajduje się również Bistro „wStoczni”. W sąsiedztwie znajduje się również przychodnia lekarska wraz z apteką.

BPNT ściśle współpracuje z władzami samorządowymi i aktywnie uczestniczy w działaniach Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, który skupia nowoczesne firmy branży morskiej i offshore oraz koordynuje współpracę przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu.

Historia modernizacji terenu – działania PSSE

  • Modernizacja budynku biurowego G-330 „Akwarium” –2012 rok
  • Budowa nowych sieci: kanalizacyjnej, wodnej, deszczowej, koordynacja budowy nowej sieci energetycznej, ciepłowniczej –lata 2012-2013
  • Uporządkowanie terenów inwestycyjnych –wyburzanie starych budynków, usuwanie punktów kolizji, przygotowania dla inwestorów –lata 2012-2014
  • Budowa nowych dróg wewnętrznych oraz ronda –lata 2013-2014
  • Przebudowa biurowca G-321 na „Park Konstruktorów” w partnerstwie z PPNT (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny) i z wykorzystaniem funduszy unijnych –lata 2014-2015

Schron w budynku G-330 Akwarium - ciekawostka

Budynek G-330 został zbudowany w latach 70, wraz z nim - na wypadek wojny nuklearnej, której obawiały się władze PRL-u - powstał schron przeciwatomowy.
 
Schron G-330 był obiektem o strategicznym znaczeniu - pełnił bowiem funkcję stanowiska kierowania obroną cywilną. To z niego można było zarządzać innymi schronami na terenie dawnej Stoczni Gdynia. Posiadał klasę odporności 0,2 MPa i dzięki bardzo wytrzymałej konstrukcji zapewniał ochronę przed podmuchem fali uderzeniowej od bliskich wybuchów jądrowych. Chronił ponadto przed ciężkimi bombami lotniczymi, promieniowaniem przenikliwym i cieplnym, opadem promieniotwórczym, skażeniami chemicznymi 
i biologicznymi oraz ciężarem gruzu w przypadku zawalenia budynku.

Na terenach dawnej Stoczni Gdynia znajdowało się 9 schronów dla załogi, w tym 6 przeciwatomowych. Do 2009 r., a więc do czasu likwidacji Stoczni Gdynia SA, wszystkie były w pełni wyposażone i utrzymywane w gotowości eksploatacyjnej.

Samarytanka

Na terenie BPNT do października 2021 roku znajdowała się Samarytanka — polska motorówka sanitarna zbudowana w 1931 roku. Pierwsza jednostka pływająca zaprojektowana i zbudowana w Stoczni Gdyńskiej.

„Samarytanka” weszła do służby w 1933 r. W 1944 r. została zatopiona w porcie gdyńskim podczas jednego z alianckich nalotów, a po zakończeniu wojny wydobyta. Według innej wersji w 1945 r. odnaleziono ją na jednym z portowych nabrzeży jako zdewastowany przez okupantów wrak. Odremontowana została dopiero w 1971 r., a następnie ustawiona w charakterze statku-pomnika przed gmachem zarządu ówczesnej Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

W lipcu 2004 r. kierownictwo Stoczni Gdynia S.A. podjęło decyzję o wykonaniu kapitalnego remontu. 16 czerwca 2005 r. odnowiony, uznawany już za zabytek, historyczny statek powrócił na swe poprzednie miejsce – przed gmach zarządu.

W 2012 r. po modernizacji budynku Akwarium (d. gmach zarządu) i infrastruktury drogowej na terenie b. Stoczni, Samarytanka została ustawiona w pobliżu nowego ronda, pomiędzy Akwarium a przychodnią Euromedicus.

W październiku 2021 r. Samarytanka została przetransportowana do Muzeum Marynarki Wojennej, gdzie po remoncie odnajdzie swoją spokojną przystań na plenerowej ekspozycji w sąsiedztwie innej historycznej jednostki – kutra pościgowego „Batory”.

Kapliczka Matki Boskiej z Dzieciątkiem

Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem jest ważnym symbolem. Została podarowana Stoczniowcom przez NSZZ Solidarność Zakładu Górniczego Piekary Śląskie w Piekarach Śląskich.

Jej oryginał, z uwagi na liczne uszkodzenia został zastąpiony repliką wykonaną w technologii druku 3D.

Kapliczka po renowacji stanęła nieopodal ronda na ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni, tuż obok krzyża upamiętniającego msze odprawiane dla strajkujących stoczniowców w 1980 roku.